Những khái niệm cơ bản trong luật bảo hộ sở hữu trí tuệ

0
66

Hiện nay, việc vi phạm sở hữu trí tuệ đang ngày càng xảy ra nhiều hơn. Trong đó, độc quyền sáng chế, nhãn hiệu hàng hóa và bản quyền là ba nội dung bảo hộ trí tuệ bị vi phạm nhiều nhất. Chúng ta có thể căn cứ vào những điều gì để phân biệt giữa sáng chế, nhãn hiệu hàng hóa và bản quyền? Bài viết dưới đây sẽ nhanh chóng giải đáp những thắc mắc liên quan đến sở hữu trí tuệ một cách dễ hiểu, cụ thể cho mọi người.

Bằng sáng chế là một chứng nhận đặc quyền của nhà nước dành cho những sản phẩm của các nhà nghiên cứu, sáng chế. Đó có thể là một sản phẩm, quá trình, cách làm, phương pháp kỹ thuật mới của bạn. Muốn được cấp bằng độc quyền sáng chế, bạn cần phải thỏa mãn một số điều kiện.

Để có thể nhận được bằng độc quyền sáng chế, bạn phải đảm bảo sản phẩm của mình chưa từng được công bố, sử dụng hay mô tả ở bất kì văn bản, tài liệu nào, nó không phải là là điều hiển nhiên với một người trong ngành, cuối cùng là tính hữu ích, ứng dụng trong công nghiệp.1 bằng sáng chế thường được bảo hộ 20 năm ( giải pháp hữu ích là 10 năm) kể từ lúc hồ sơ của bạn được coi là hợp lệ.

Trong quá trình bảo hộ đối với phát minh, không có bất kỳ đối tượng nào được phép chế tạo, sử dụng hay phân phối, buôn bán mà chưa có sự đồng ý của bạn. Bạn – chủ phát minh có quyền quyết định chủ thể nào có thể sử dụng phát minh, thông qua những điều khoản thỏa thuận giữa hai bên. Điều này cũng có nghĩa là bạn hoàn toàn có thể bán lại quyền phát minh cho người khác. Giờ đây, người kia sẽ là chủ sở hữu mới của bằng sáng chế, không phải bạn. Khi sự bảo hộ kết thúc, bằng sáng chế hết thời gian hiệu lực, phát minh sẽ được công bố ra rộng rãi.

Nhãn hiệu được biết đến là những dấu hiệu riêng dùng để làm căn cứ phân biệt các dịch vụ, hàng hóa cùng loại giữa các cơ sở sản xuất, kinh doanh khác nhau. Đó có thể là những chữ số, hình ảnh hoặc sự kết hợp của cả hai thứ đó, đặc trưng cho đơn vị kinh doanh. Chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa sẽ giúp chủ sở hữu bảo hộ chúng. Trong thời gian bảo hộ, chủ sở hữu có thể độc quyền khai thác lợi ích thương mại mà nhãn hiệu mang lại, tăng giá trị kinh doanh của doanh nghiệp. Thời gian bảo hộ của chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa là 10 năm và có thể gia hạn vô số lần.

Bằng độc quyền sáng chế là gì, được cấp cho những đối tượng nào? Khi nào đơn vị kinh doanh được cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa ? Và bản quyền sản phẩm mang lại những lợi ích gì? Một mặt khác, mặc dù không còn xa lạ ở các nước phát triển, nhưng ở Việt Nam, sở hữu trí tuệ còn chưa thực sự phổ biến. Điều đó dẫn đến hành vi sai trái kể trên.

>>> Xem thêm : đăng ký nhãn hiệu thực phẩm – Hỏi đáp: sáng chế, nhãn hiệu,.. trong luật bảo hộ sở hữu trí tuệ là gì?