Tác giả: thuyduong96

Năm 2019 là một năm đánh dấu sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành công nghiệp mỹ phẩm. Với hơn 200,000 phiếu công bố mỹ phẩm nhập khẩu được cấp trong sáu tháng đầu năm. Điều này có một phần đóng góp công sức không nhỏ của các đơn vị làm dịch vụ công bố mỹ phẩm chuyên nghiệp. Và nếu bạn là một người đang có ý định kinh doanh mặt hàng mỹ phẩm? Bạn đang thắc mắc thủ tục công bố mỹ phẩm năm 2019 có gì mới không? Có thay đổi gì so với những quy định trước…

Read More