Tác giả: twoguys903

Bất động sản thương mại ở Đồng Nai hiện mới đang phát triển ở giai đoạn đầu. Tại Tp.HCM, ông Vũ Quốc Thái, Tổng giám đốc Công ty Nghiên cứu và Tư vấn bất động sản Việt Nam (VietRees) đã trình bày kết quả nghiên cứu về tiềm năng và triển vọng thị trường bất động sản  Đồng Nai cho các nhà đầu tư bất động sản của Tp.HCM và tỉnh Đồng Nai. Chuyên gia bất động sản Long Phát cho biết, theo ông Vũ Quốc Thái, Đồng Nai có điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội vượt trội…

Read More